dimecres, 15 de febrer de 2012

A Catalunya Radio amb Joan Barril


Entrevista de Joan Barril a Catalunya radio.
Joan Barril entrevista la presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Montserrat Vilà,.  El Cafè de la República del 10/02/2012.


<object align="middle" id="SRP608997IE" width="307" height="143" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="always" name="allowScriptAccess" /><param value="http://www.catradio.cat/ria/players/audio/srp/srp.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="true" name="swliveconnect" /><param value="#ffffff" name="bgcolor" /><param value="false" name="menu" /><param value="transparent" name="wmode" /><param name="flashvars" value="item=608997&skin=http://www.catradio.cat/flash/skin_srp_cr_embed.swf&text=2&autoPlay=true" /><embed id="SRP608997" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="item=608997&skin=http://www.catradio.cat/flash/skin_srp_cr_embed.swf&text=2&autoPlay=true" menu="false" allowScriptAccess="always" align="middle" name="SRP608997" width="307" height="143" bgcolor="#ffffff" quality="high" src="http://www.catradio.cat/flash/srp.swf" swliveconnect="true" wmode="transparent"></embed></object>